Biznis Maxi

 • Posúdenie vizuálnej komunikácie, ktorou sa prezentujete zákazníkovi, úvodná konzultácia
 • Odporúčania k zmenám
 • Zaškolenie k používaniu jednoduchých bezplatných aplikácií pre tvorbu propagačnej grafiky a úpravu fotografií
  +
 • Produktová fotografia (rozsah podľa dohody)
 • Biznis portrét
 • Spolupráca na obnovení fotogalérií
  +
 • Nastavenie vizuálnej komunikácie (čiastočne i obsahovej) pre vybrané 2 soc. siete + modelové príspevky
 • Odporúčania ako konzistentne pokračovať vo vizuálnej komunikácii
 • Nastavenie komunikácie pre tlačoviny, vizuálne zladenie s digitálnymi výstupmi
 • Odporúčania pre tvorbu kolekcií (ak sú), prehľad trendov, vizuálne nápady pre vašu oblasť podnikania