Biznis Midi

  • Posúdenie vizuálnej komunikácie, ktorou sa prezentujete zákazníkovi, úvodná konzultácia
  • Odporúčania k zmenám
  • Zaškolenie k používaniu jednoduchých bezplatných aplikácií pre tvorbu propagačnej grafiky a úpravu fotografií
    +
  • Produktová fotografia (rozsah podľa dohody)
  • Biznis portrét
  • Spolupráca na obnovení fotogalérií