Biznis Mini

  • Posúdenie vizuálnej komunikácie, ktorou sa prezentujete zákazníkovi, úvodná konzultácia
  • Odporúčania k zmenám
  • Zaškolenie k používaniu jednoduchých bezplatných aplikácií pre tvorbu jednoduchej grafiky a úpravu fotografií